Leter du etter et stort forbrukslån?

Trenger du en stor sum for å realisere en investering er det kanskje naturlig for de fleste av oss å kontakte vår ordinære bank. Enkelte vil få lånet de trenger, mens andre ikke får det. Dette kan skyldes flere faktorer, men manglende sikkerhet for lånet er ofte årsaken. Forbrukslån uten sikkerhet vil da være en løsning for mange.

Lån uten sikkerhet

Å stille sikkerhet for et lån vil si at banken tar pant i eiendom eller eiendel. Det er ordinær praksis fra vanlige banker å kreve dette ved opptak av store lån. Forbrukslån uten sikkerhet er løsningen om du ikke kan stille pant for et lån. Mange banker tilbyr slike lån, og det helt opp til kr 500 000. Du vil finne mange banker her hos oss som tilbyr opp mot kr 350 – 400 000 i lån. Vi kan blant annet nevne yA Bank og Nordax Finans. Begge disse gir usikrede lån opptil kr 400 000. Betingelsene for lånene er noe forskjellige og du vil se av regneeksemplene til bankene for lån på kr 65 000 at rentene skiller med 3,45%. Du vil ikke ha den nøyaktige renten for et eventuelt lån før du har mottatt tilbud fra den aktuelle banken.

Låne kr 500 000?

Vi vil bare slå fast en gang for alle; et usikret lån er dyrere enn lån hvor en kan stille pant for lånet. Dette er forståelig da utlåner faktisk tar risikoen ved utlån. Bank Norwegian og OPP Finans er to banker som er villige til å låne deg helt opp til kr 500 000 i et usikret lån. På grunn av risikoen ligger rentene godt over ordinære bankrenter, men det følger med på lasset ved forbrukslån. Når dette er sagt; rentenivået til disse to bankene er likevel ikke avskrekkende. Bank Norwegian kan tilby enn rente mellom 9,59% og 21,24%, og OPP Finans tilbyr mellom 7,50% og 18%. Dessverre kan vi ikke gi deg den helt nøyaktige renten. Den vil du få når søknaden er sendt inn og banken har kredittsjekket deg.