Forsikring knyttet til forbrukslån

Forbrukslån er en populær form for ekstra cash. De aller fleste av oss betaler ned lånene jevnt og trutt uten problemer. Problemene kan komme om man ikke klarer betale. Det er ingen gitt å vite hva som kan skje i fremtiden. Derfor har en del banker begynt tilby forsikring knyttet til forbrukslån.

Forsikringene dekker deg i dårlige tider

Forsikringene, som er knyttet opptil forbrukslån, har mange fellestrekk. Dette uavhengig av bank. Grunnregelen for denne typen forsikringer er, at de skal være til hjelp den dagen du ikke klarer dine økonomiske forpliktelser. Det være seg på grunn av alvorlig sykdom og arbeidsledighet. I slike situasjoner kan man fort komme i en kinkig situasjon økonomisk, og få betalingsproblemer. Har man da tatt opp en låneforsikring vil denne dekke opp mye. Det kan være betalingen på lånet, utbetaling av månedlige summer og annet. Dekningsgraden kan variere fra bank til bank, og bør selvfølgelig ses på før du tegner forsikringen.

Sjekk forsikring knyttet til forbrukslån

Det er flere banker som tilbyr forbrukslån, og forsikring knyttet til lånet. Her hos oss har blant annet Nordax og yA Bank dette tilbudet. Vilkårene og dekningsgraden vil variere noe, sjekk derfor hva du har behov for. Det kan nevnes, som eksempel, at forsikringen fra yA Bank dekker deg helt opptil terminbeløp på kr 10 000. Forsikringen slår inn allerede etter 30 dager, og det er gode vilkår for hvem den dekker. Alt fra permisjon eller sykdom dekkes (sjekk vilkårene før du søker). Prisene på forsikring varierer, men for å holde seg til yA Bank; et lån på kr 65 000 over 5 år gir en forsikringssum på kr 114 pr måned.