Forbrukslån med forsikring

Ingenting i livet er forutsigbart. Noen ting kan man til tross for dette, ha en viss kontroll på, mens enkelte ting er ikke mulig å kontrollere. Derfor har nordmenn forsikringer på mange ting, for eksempel bilforsikring som dekker eventuelle ulykker eller annet. Å forsøke å sikre seg også med tanke på forbrukslån kan være smart.

Låneforsikring

I utgangspunktet betjener man lån og andre økonomiske forpliktelser. Det være seg huslån og strømutgifter. Selv om man har kontroll på dette til vanlig hender det at en kanskje må utsette enkelte betalinger i ny og ne. Normalt finner man en løsning og får ordnet opp. Hva gjør du om du havner i en situasjon der det ikke lar seg løse? La oss si at du mister jobben på grunn av nedskjæringer. Du har et forbrukslån over 5 år som du betaler på, men det vil nå være umulig å betjene lånet. Da er en låneforsikring nyttig, hos noen kalles det gjeldsforsikring. Santander Consumer Bank er en av de som tilbyr dette til lånekunder, men sjekk selvfølgelig også andre banker i tillegg. Betingelser og priser kan variere.

Hva bør sjekkes

De fleste forsikringer har noen fellesnevnere. Det kan for eksempel være en del av tingene, som dekkes av forsikringen. Derimot kan en del også variere, også dekningsgrad kan variere sammen med pris. Det som er felles er at det oftest er aldergrense oppad til 65 år. Dette da det anses som for risikabelt å gi slik forsikring til eldre. I tillegg vil man se at det kan være vanskelig å få forsikring tilknyttet forbrukslån om en allerede lider av en sykdom. Når man sjekker en låneforsikring bør man sjekke nøye ting som dekningsgrad ved blant annet død, alvorlig sykdom og arbeidsløshet. Deretter bør en ta en totalvurdering for lån sammen med forsikringen. Sjekker du for eksempel hos OPP Finans vil du se at de operere med to forskjellige låneforsikringer; låneforsikring og låneforsikring pluss.