Få god økonomi med riktig boliglån

Når du skal låne til kjøp av egen bolig, så lønner det seg å se seg litt omkring. For selv om styringsrenten er historisk lav med sine 0,5%, så er det fortsatt forskjell på bankenes utlånsrente. De store bankene som Nordea, DNB og Sparebank1 er kanskje de mest synlige når det gjelder lån til egen bolig, men mange undersøkelser viser faktisk at det er de små bankene som tilbyr den laveste renten. Så før du søker om et boliglån hos en av de store bankene, så prøv å få et tilbud fra et par av de små også. Det er uansett alltid sundt å sammenligne litt.

Din første bolig

Det er ikke enkelt å være ung og komme seg inn på boligmarkedet i dag. Men en fordel med å være ung, eller ung under 34 år, er at du som regel får tilbud om en lavere rente enn mange andre. Du kan låne opptil 85% av markedsverdien på boligen. Fordelen med et slikt lån er at du får tilbudt en rente som tilsvarer den samme renten du ville ha fått på et lån innen 60 % av låneverdien. Med andre ord kan du låne et høyere beløp og sikre en bedre finansiering av boligen til en lavere rente. Men du bør huske på at det er en rekke betingelser med slike lån og en av betingelsene er at du må ha bankkonto hos banken ved siden av lånet. Dette er vel egentlig logisk nok, da de færreste banker vil la deg få et boliglån på fordelaktige vilkår mens du har dine vanlige bankkonti i en annen bank.

Banker med en lav rente

Noen banker tilbyr rimeligere lån enn andre. Vi har plukket ut et par banker som tilbyr en lav rente på boliglån ut fra følgende kriterier: et lån på kr. 2 millioner og på inntil 85 % av boligverdien. Alternativt kan du gå inn på en av de mange lånekalkulatorer som finnes på nettet. Her har du mulighet for å legge inn lånebeløp samt boligverdi og dermed finne ut av hvor mye et lån vil koste. Dette er selvsagt med forbehold for bankens vurdering av din økonomi og kredittvurderingen som banken foretar.

Landkreditt bank

Dette er den banken som har den laveste renten akkurat nå av de banker som er landsdekkende. Den laveste effektive renten er på 2,02 prosent og det stilles ingen spesielle krav til deg som søker, bortsett fra de vanlige kravene når du skal søke om et lån.

Skandiabanken

Dette er en ren nettbank og alt går elektronisk. Du må derfor også søke om lån på nettsiden til Skandiabanken. Den laveste effektive renten her er på 2,15%, noe som er blant de laveste på markedet. Her stilles heller ingen spesielle krav til deg som søker.

BN Bank

Tredje bank er også en ren nettbank. BN Bank er eid av Sparebank1 konsernet, som overtok banken i 2008. Her kan du få boliglån med en effektiv rente på 2,20 % og her stilles det heller ikke noen spesielle krav til deg som låntaker.