Betalingsanmerkninger og forbrukslån

De aller fleste har vært forsinket med å betale en regning. Har en glemt å betale avdraget på forbrukslånet er det ingen krise. Det er hva du gjør med det i ettertid som vil være avgjørende, for om man får en betalingsanmerkning. Ignorerer man kravet vil det etter hvert bli sendt til inkasso. Det er da en kan risikere betalingsanmerkning, men denne kan du bli kvitt.

Sletting av betalingsanmerkninger

Ved en kredittsjekk for å ta opp forbrukslån kan det komme opp at man har aktive betalingsanmerkninger. Det første man da bør sjekke er om denne er korrekt. Har du hatt tidligere betalingsanmerkninger, men som er løst inn, så skal disse være slettet. Sletting skal også skje automatisk 4 år etter at en betalingsanmerkning er aktivisert. Denne 4-årsfristen gjelder faktisk også ubetalte krav. Skulle kreditor ønske, at gamle ubetalte krav skal være aktive etter 4-års fristen, må de åpne nye rettslige krav i saken. Betalingsanmerkning skal ikke komme om man betaler krav innen 30 dager etter mottatt varsel. Dette da inkassobyråene faktisk ikke har lov til å stille rettslige krav tidligere enn etter 30 dager.

Få betalingsanmerkningen ut av verden

Har man en korrekt registrert betalingsanmerkning er den selvfølgelige løsningen å betale kravet. I etterkant skal så anmerkningen slettes. Er man registrert med en uriktig betalingsanmerkning, for eksempel på et forbrukslån, er det viktig å kontakte inkassobyrået/kredittopplysningsbyrået omgående. Legg frem hvorfor dette er uriktig, og det er kredittopplysningsbyråene som har oppgaven å sjekke dette ut, for deretter slette betalingsanmerkningen. Det kan være greit å vite, at det er datatilsynet og finanstilsynet som har tilsynet overfor disse. Viser det seg vanskelig å komme frem med en sak for uriktig registrert betalingsanmerkning, et lite tips; det lønner seg ofte å fremme tilsynsvirksomhetene overfor inkasso- og kredittopplysningsbyråene.